Zgodovina

dolgoletni predsednik Škulj
Dolgoletni predsednik Alojz Škulj.

Leta 1955 se je zbralo nekaj zanesenjakov, ki jim je bilo mar za razvoj kraja. Ustanovili so društvo in ga poimenovali Olepševalno turistično društvo Ortnek – Velike Poljane. Pridali so mu še ime Grmada, kajti Grmada je že takrat vabila izletnike in ljubitelje lepe narave.  V društvu so se že takrat zavedali pomena čistega in ljudem prijaznega okolja. Prvo domovanje so imeli v Koslerjevem gradu v Ortneku, ki se je takrat imenoval hotel Ortnek, sami pa so ga imenovali kar turistični dom.

Spomladi leta 1958 so za predsednika izvolili Alojza Škulja, ki je bil potem kar 40 let sinonim za društvo in za Grmado. Vedno bolj so se ozirali gor proti njej in se končno odločili, da na Grmadi postavijo razgledni stolp ali turistični dom. Ideja o stolpu je bila kmalu opuščena, intenzivno pa so se podali v gradnjo doma. Veliko prostovoljnega dela so vložili člani, drugi krajani in vojaki takratne jugoslovanske vojske. 3. julija 1960 je bila na Grmadi velika slovesnost z otvoritvijo doma. Popestrili so jo konjeniki in dekleta v narodnih nošah. Zapeli so tudi pesem o Grmadi.

Štruklov Matija na otvoritvi in Lojz na obletnici, oče in sin

Zanimanje za Grmado se je povečalo, zato so ob nedeljah in praznikih uvedli dežurstvo. Posebno razgibana so bila sedemdeseta leta, ko je na Grmado zahajal France Modic. Bil je velik ljubitelj Grmade in naših krajev. Zapustil je dragoceno fotografsko zapuščino in veliko prispeval, da se je Grmada pojavljala na radiu in televiziji.

Na Grmadi se je ves čas kaj dogajalo; od nekaterih stalnih prireditev (kresovanje, srečanje turistov oz. prijateljev Grmade, polharska noč), do priložnostnih srečanj, zabav, razstav.

Grmada v osemdesetih letih

Leta 1998 je postal predsednik turističnega društva Jože Andolšek. Uvedel je božični pohod z baklami na Grmado, ki se ga še danes radi udeležujemo.

Leta 2002 je vodenje društva prevzela Mara Okorn. Društvo je doživelo svojevrsten razcvet. Razširilo je dejavnost, pa tudi ohranilo tradicionalne prireditve. Poskrbelo je za ohranitev ljudskih običajev, kot so mlatenje, žetev žita, ličkanje koruze za prihodnje rodove, pregled etnološke zapuščine s tematskimi razstavami in še kaj. Najpomembnejši dosežek pa je vsekakor ustanovitev folklorne skupine Grmada.

Leta 2018 jo je nasledila Polona Čampa. S pomlajeno ekipo se trudi krmiti med bogato zapuščino predhodnikov in izzivi prihodnosti. Predvsem pa želi v našem okolju predstaviti Grmado kot turistično točko, vredno obiska.

Predsednik Jože Andolšek in aktivni član Franc Šilc
Leta 1998 je postal predsednik turističnega društva Jože Andolšek.
Dolgoletna predsednica Mara Okorn v folklornem kostumu
Dolgoletna predsednica Mara Okorn v folklornem kostumu.
Sedanja predsednica Polona Čampa (tretja z leve) z dolgoletnima najemnikoma doma na Grmadi, Majdo in Dušanom Golobom.